6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Řekli o sjezdu

„Ještě jednou děkuji za všechno. Byl to jeden z nejlepších kongresů v mém už relativně dlouhém životě a možná i vůbec nejlepší. Někdy se zdálo, že pořadatel Mgr. František Vorel čte myšlenky lidí a vyplňuje jejich přání dřív, než je stačili vyslovit.“

prof. MUDr. Oldřych Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě

"Vážený pane magistře, ještě jednou gratuluji k hladkému průběhu sjezdu."

doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., přednosta Vojenského ústavu soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice

"Dobrý deň, v prvom rade Vám chcem veľmi pekne poďakovať za perfektnú organizáciu Česko-slovenského sjezdu soudního lékařství v Českých Budějovicích. Všetko prebehlo absolútne hladko a cítili sme sa u Vás veľmi dobre."

MUDr. Lukáš Hamerlik, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Poprad

"Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za možnost prezentace na Vámi pořádaném sjezdu soudních lékařů. Této možnosti si velice vážím. Zároveň oceňuji profesionání přístup a kvalitu přípravy akce. Máte mou hluboukou úctu a obdiv."

Ing. David Tuček, jednatel 1. KORONERSKÁ s.r.o.

6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí

Ve dnech 12. – 13. 4. 2018 jsme v Českých Budějovicích komplexně zajišťovali 6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství, kterého se zúčastnilovíce než 150 účastníků z Česka, Slovenska, Polska, Itálie, Rumunska a Švýcarska, jmenovitě prof. MUDr. Oldřicha Fryce, emeritního přednostu Ústavu soudního lékařství v Ženevě.

Po úvodních slovech čestného předsednictva byla zahájena odborná část programu prvním blokem o násilných úmrtích v souvislosti s otravami, kde zaujala zejména přednáška prim. MUDr. Andrey Vlčkové z Ústí nad Labem o náhodné smrtelné otravě fosforovodíkem uvolněným z přípravku na hubení hlodavců
v ubytovně.

Program prvního dne sjezdu dále probíhal paralelně ve dvou sekcích a nabídl účastníkům přednášky ze soudního lékařství, soudní toxikologie a genetiky. Dokladem vysoké úrovně příspěvků byla lítost mnohých nad tím, že účastí na jedné sekci přišli o možnost vyslechnout příspěvky v sekci druhé. V bloku věnovaném genetice zazněla jediná přednáška domácích autorů (Trubač, Vorel, Šenkýř) s názvem Diagnostika infekční myokarditidy molekulárně genetickými metodami. Jediná proto, že pořadatelé chtěli umožnit přednést své příspěvky co největšímu počtu pracovišť.

Do programu sjezdu bylo zařazeno několik novinek. Jednou z nich byl blok přednášek z oblasti medicínského práva vedený místopředsedou Nejvyššího soudu JUDr. Romanem Fialou a předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym týkající se zejména posuzování náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle tzv. Metodiky Nejvyššího soudu. Tento blok si přišli poslechnout i lékaři a právníci z naší nemocnice. Formou workshopu pod patronací doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, přednosty Ústavu soudního lékařství a toxikologie Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, byl zájemcům představen evropský projekt JUSTeU, který se zabývá vyšetřováním živých osob, především obětí násilných trestných činů.

Pozdní odpoledne strávila většina účastníků sjezdu komentovanou prohlídkou Českých Budějovic, navštívili mimojinéNáměstí Přemysla Otakara II. s barokní Samsonovou kašnou a budovou radnice, Černou věž, katedrálu sv. Mikuláše a uličky historického centra, zejména ulici Krajinskou s vyhlášenými Masnými krámy. Někteří z účastníků prohlídky tak využili příležitost a ochutnali kroužkovaný ležák. Následoval společenský večer v hotelu Clarion s bohatým občerstvením.

Druhý den sjezdu nabídl přednášky o náhlých a neočekávaných úmrtích. Z nich je možné vybrat příspěvek doc. MUDr. Miloše Sokola, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice o DVI týmu ČR, jehož úkolem je identifikace zemřelých při hromadných neštěstích, a příspěvek MUDr. Martina Zdarileka, PhD., z Nitry týkající se využití , což již nějaký čas využíváme i na našem oddělení ve spolupráci s kardiologií. Následující blok přednášek, který byl další naprostou novinkou v programu sjezdu, se týkal nově se rozvíjející oblasti soudního lékařství – takzvané virtuální pitvy, zejména posmrtně prováděného CT vyšetření (pmCT). Tímto přístrojem disponují v ČR již dva ústavy a zkušenosti s ním jsou doslova převratné. Následovala bohatá posterová sekce a další blok přednášek před slavnostním ukončením sjezdu.

Závěrečného slova se ujal prof. MUDr. František Novomeský, PhD., přednosta Ústavu soudního lékařství a medicínských expertíz Jesseniovy lékařské fakulty v Martine. Poděkování patří přednášejícím za výborný odborný program. Největším poděkováním organizátorům byla nejen slova účastníků přímo na místě, ale také e-mail prof. Fryce: „Ještě jednou děkuji za všechno. Byl to jeden z nejlepších kongresů v mém už relativně dlouhém životě a možná i vůbec nejlepší. Někdy se zdálo, že výkonný organizátor Mgr. František Vorel čte myšlenky lidí a vyplňuje jejich přání dřív, než je stačili vyslovit.“

Autor: MUDr. Zdeněk Šenkýř, Soudnělékařské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.


© Copyright FVCM