Abyste byli vidět a slyšet

 MICE

Zorganizuji Vaši konferenci, kongres, sjezd nebo školení na klíč. Od zajištění prostor, techniky, registrace, ubytování přes komunikaci s vystavovateli a partnery, přípravu tiskovin až po kompletní vyúčtování.


Komunikační strategie

Analyzuji Vaši dosavadní komunikaci, stejně jako komunikaci konkurence, identifikuji cílové příjemce a stanovím klíčová sdělení. Následně komunikační strategii ve spolupráci s Vámi realizujeme a vyhodnocujeme.


Tiskové zprávy

Tisková zpráva je zásadním nástrojem PR a základním nosičem Vašeho sdělení. Zajistím její přesnost, jasnost a úplnost, stejně jako jazykovou správnost a následnou distribuci klíčovým médiím.


Tiskové konference

Tisková konference také slouží k předání zásadních sdělení médiím. Na rozdíl od tiskové zprávy však má odlišná pravidla a především umožňuje přímou interakci s médii. Pomůžu Vám s její úspěšnou realizací.


Krizová komunikace

Negativní publicita může Vaši společnost nejen poškodit, ale může vést i k úplnému konci podnikání. Pomůžu Vám přečkat bouře, pokud přijdou. Postupuji vždy nanejvýš individuálně a diskrétně.


Korektury

Všechny tiskoviny nesoucí Vaše jméno, tedy např. tiskové zprávy, články, nabídky, propagační materiály nebo výroční zprávy, zasluhují náležitou pozornost nejen po stránce grafické, ale také po stránce jazykové.


Monitoring médií

Pro úspěch na poli mediální komunikace je důležitý její monitoring. Na jeho základě získáte představu o obrazu Vaší společnosti, o konkurenci a o zásadních sděleních týkajících se Vaší oblasti podnikání.


Další

Obraťte se na mě, ať už připravujete menší večírek nebo mezinárodní konferenci, plánujete uvedení nového produktu nebo nové služby, chcete zvýšit povědomí o Vaší značce. Zajistím, abyste byli vidět a slyšet.


© Copyright FVCM